Svenska Setterklubben för Engelsk Setter, SSK Svenska Setterklubben för Engelsk Setter, SSK
Fågelhundar för FÄLT, SKOG och FJÄLL Stiftad 25 juli 1903

Ansökan till SSK Avelshund  (Reviderad 2014-03-24)
Hundens namn
Registreringsnr.
Titel
Födelsedatum
Mor
Far
Ägare

Adress

Postnr/Ort
 
Telefon

E-post

 Ägaren är medlem i SSK
Bästa Jaktprovsmeriter/klass (se SSK krav)Bästa Utställningsmeriter/klass (se SSK krav)
DatumDatum
Officiell HD-Status
HD A:   HD B: 

(Om en svenskregistrerad hund röntgas i annat land måste SKK meddelas för att HD-status ska bli officiell. För utlandsregistrerad hund gäller det landets officiella registrerade resultat)
CL-Status
Fri:   Heriditärt fri:    Bärare: 

(heriditärt innebär att båda föräldrarna är CL-fria)
PRA-Status
Fri:   Heriditärt fri:    Bärare: 

(heriditärt innebär att båda föräldrarna är PRA-fria)
Hunden är:
 Inte opererad för osteochondreos

 I övrigt sund och frisk
HD-röntgade syskon

Status


Uppgifternas riktighet intygas härmed:

Namn:   | Ort:  | Datum:

Ange följande nummer i rutan nedan: 4661


Svenska Setterklubben för Engelsk Setter xit ab (2011)