Svenska Setterklubben för Engelsk Setter, SSK Svenska Setterklubben för Engelsk Setter, SSK
Fågelhundar för FÄLT, SKOG och FJÄLL Stiftad 25 juli 1903

Anmälan för valphänvisning  (Reviderad 2014-03-24)

Hanhundens data
Registreringsnr. | Titel
 | 
Hundens namn
Officiell HD-Status
HD A:   HD B:   HD C: 

(Om en svenskregistrerad hund röntgas i annat land måste SKK meddelas för att HD-status ska bli officiell. För utlandsregistrerad hund gäller det landets officiella registrerade resultat)
Jaktprovsmeriterad
Ja:   Nej:    SSK Avelshund: 
PRA-Status
Fri:   Heriditärt fri:    Bärare:   Okänd: 

(heriditärt innebär att båda föräldrarna är PRA-fria)
CL-Status
Fri:   Heriditärt fri:    Bärare:   Okänd: 

(heriditärt innebär att båda föräldrarna är CL-fria)

Tikens data
Registreringsnr. | Titel
 | 
Hundens namn
Officiell HD-Status
HD A:   HD B:   HD C: 

(Om en svenskregistrerad hund röntgas i annat land måste SKK meddelas för att HD-status ska bli officiell. För utlandsregistrerad hund gäller det landets officiella registrerade resultat)
Jaktprovsmeriterad
Ja:   Nej:    SSK Avelshund: 
PRA-Status
Fri:   Heriditärt fri:    Bärare:   Okänd: 

(heriditärt innebär att båda föräldrarna är PRA-fria)
CL-Status
Fri:  | Heriditärt fri:   | Bärare:   Okänd: 

(heriditärt innebär att båda föräldrarna är CL-fria)
Parning
Välj någon av raderna nedan
Ange när valparna förväntas födas. T ex: maj 2012
Ange när valparna kommer födas. T ex: 2022-08-24
Datum
(åååå-mm-dd)
Hanar
födda
Tikar
födda
Hanar
ej sålda
Tikar
ej sålda
Om valparna fötts, fyll i hur många som är födda, fördelningen hanar, tikar samt hur många valpar som finns kvar.

Innehavare, Kennel
Namn

Telefon, mobil


E-post
Kennelnamn


Uppfödaren är medlem i SSK.
Ja: 
Om inte, kontakta SSK för medlemskap innan anmälan!
Uppgifternas riktighet intygas:

Namn:   | Ort:  | Datum:
Ange följande nummer i rutan nedan: 9639Svenska Setterklubben för Engelsk Setter xit ab (2011)